Letný Divadelný Tábor 2013

Škola v prírode pod Sitnom, Počúvadlianske jazero

21. - 31. 7. 2013

Existujú chvíle, ktoré je potrebné zopakovať! K takýmto chvíľam istotne patrí i LETNÝ DIVADELNÝ TÁBOR pri Počúvadle. Škola v prírode je otvorená aj počas leta, no nevyučuje sa tu slovenský jazyk, matematika, zemepis, alebo akýkoľvek iný predmet, ktorý nájdete v škole. Dielňa pantomímy, tanca, dramatiky, žonglovania, angličtiny patria už mnohé roky k tomu, čo vieme naučiť. Taktiež aj krátkodobé dielne ktoré vždy ostávajú ako prekvapenie až do samotného tábora, alebo príde aj tento rok kúzelník, či nahrávacie štúdio priamo pri Počúvadle? Každý večer iný program do ktorého sa účastníci z celého Slovenska zapájajú a aj keď sa poznajú niekoľko hodín spolupracujú okamžite ako “jeden za všetkých, všetci za jedného!”

LIST RODIČOM LDT 2013

PRIHLÁŠKA NA LDT 2013


Škola v prírode nám poskytuje nielen strechu nad hlavou, pekné priestory, pohodlie ale i dobrú stravu. Dnes je akýmsi pravidlom, že každý rok ceny stúpajú. Aby sme takto bohatý program mohli pre Vaše ratolesti pripraviť potrebujeme nemalé finančné prostriedky. Zháňanie sponzorov, najrôznejšie firmy, inštitúcie alebo i mestá. Pomoc hľadáme kde sa dá a ustavične ju hľadáme i u Vás. Je tu obdobie v ktorom môžete venovať 2% svojich príjmov občianskym združeniam na ich činnosť a fungovanie do ďalšieho roku. Prečo pomôcť práve nám? Investovať do detí je niečo, čo sa nám každému vráti. Netreba o tom ani veľmi premýšľať, proste je to tak. Na Letnom Divadelnom Tábore sa venujeme deťom už skoro 20 rokov. Kedysi účastníci sú dnes lektori a animátori ktorí odovzdávajú to, čo kedysi prijali, Vašim ratolestiam. Oni sami sú tým najlepším dôkazom, že čo robíme má nie len zmysel, ale i veľké posolstvo do budúcnosti. Nie je potrebné veľa, za každý dar sme vďační. Existuje čosi, čo každoročne nikoho nič nestojí, možno len trošku času, kedy účtovníčke odovzdáte tlačivo o poskytnutie 2% Občianskemu združeniu ATĎ v Žiari nad Hronom. Ďakujeme!

OZNÁMENIE O 2% DANE Z PRÍJMOV

POUKÁZANIE 2% DANE Z PRÍJMOV PRE OZ ATĎ


Táborom prešlo množstvo detí vo všetkých vekových kategóriách, rok čo rok sa k nám vracajú a Letný Divadelný Tábor na Počúvadle patrí k sviatku pripomínajúci Vianoce, akurát také Vianoce uprostred leta. Ale písať o tom všetkom netreba, deti ktoré sa rok čo rok vracajú sú toho tým najlepším dôkazom.

V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte pýtať.

      Mgr. Natália Novotná
      Občianske združenie ATĎ
      Dukelských Hrdinov 33/9
      965 01 Žiar nad Hronom

      email: alala . nat @ gmail . com
      tel: 0905 552 576

Minulé ročníky LDT - fotky a videá

      Po tábore 2010
      Po tábore 2011
      Po tábore 2012

Do videnia LDT 2013!