Záverečné predstavenie

2% pre PAN a LDT

Priatelia umelci a priatelia umelcov,
organizačný tím spolupracuje s Občianskym združením ATĎ a vypomáhame si v rámci 2% z Vašich daní. OZ ATĎ organizuje aj Letný Divadelný Tábor, ktorý už niekoľkoročne počíta s grantom z Ministerstva kultúry. Potrebujeme každé euro preto Vás prosíme o pomoc 2% z Vašich daní pre dobrú vec, pre Vaše deti.

2% z daní pre PAN a OZ ATĎ

Letný Divadelný Tábor 2016

Prvé správy na Letný Divadelný Tábor na Štiavnických Baniach sú tu opäť. Kto bude mať dielne, kto sa postará o Vaše ratolesti počas voľna (ktorého bude tak akurát) a čo všetko sa chystá sa dozviete v prvom liste rodičom. Pozor, prečítajte ho pozorne nastali menšie (či väčšie) zmeny v dielnach, programe, lektoroch!

Dielňa pantomímy – Miro Kasprzyk + Tomáš Kasprzyk
Dielňa žonglovania – Filip Hajduk
Dielňa výtvarných prác – Vanda Babjaková + Lenka Majerová
Dielňa tvorivej dramatiky – Elégia Štrbová + Eliška Kasprzyk
Dielňa klauniády - Gabika Rajniaková

Vedúcimi detských skupín sú skúsení táborníci – Daniela Szeghő, Lukáš Javoš, Štefan Lengyo, Petra Gajdošová, Jana Szendreiová a ako zdravotník na nás dohliadne Vlado Králik.

LDT 2016 - PRIHLÁŠKA
LDT 2016 - list rodičom