Festival PAN

Streda 22. 11. 2017:

Otvorenie festivalu PAN 12,oo v DK Veľká sála
14,oo -16,oo/17,oo hod.
17 dielní a 19 lektorov zo Slovenska a zahraničia

Štvrtok 23. 11. 2017:

9,oo – 16,oo hod.
17,oo PETIŠKOVÁ–prednáška

Piatok 24. 11. 2017:

9,oo – 12,oo hod.

LEKTORI:

1. Klauni v pohybe Mirka Zezulová, Praha, ČR
2. Fyzické divadlo Roman Horák, Praha – HAMU, ČR
3. Základy herectva a pantomímy Anička Kukuczková – absolvent HAMU Praha, ČR
4. Žonglovanie Pavel Surový, SR / Michal Zamboj, SR
5. Cesty k etude Natália Novotná, Žiar nad Hronom, SR
6. Neutrálna maska - mím, gesto, priestor Štefan Capko, Praha – HAMU, SR
7. Základy pantomímy Miroslav Kasprzyk, L. Mikuláš, SR
8. Nový Cirkus akrobacia, performing Helena Škovierová, Bratislava, SR
9. Komické prvky, pohybová inšpirácia a divadeľná súdržnosť Štefan Ferencz/Maike Jansen SR, D
10. Pantomíma pre pokročilých Vojtěch Svoboda, absolvent HAMU Praha, ČR
11. Herecká zložka míma Tomáš Kasprzyk, Praha, SR
12. Pantomíma – Telesný mimus Lukáš Šimon, Praha, HAMU, SR
13. Mím a priestor Adam Halaš, Praha – HAMU, ČR
14. Pohyb a hudba v inscenačnej tvorbe Marica Harčaríková, SR
Vzdelávanie pre učiteľov ZUŠ
15. Herec (sa) musí hrať! Filip Hajduk, BB, SR
16. Improvizácia Dušan Kubáň, Poprad, SR
17. Fyzicko herecký trening Eliška Kasprzyk HAMU, Praha, ČR
Miro Kasprzyk
+421 905 244 259
mim.kasprzyk[a]gmail.com
www.kasprzyk.sk
Dom kultúry Liptovský Mikuláš
Stanislav Štofčík
Hollého 4
031 01 Liptovský Mikuláš
044 556 4014
+421 915 859 596
programy[a]dklm.sk
www.dklm.sk