Festival PAN

Streda 21. 11. 2018:

Otvorenie festivalu PAN
12,oo v DK Veľká sála
14,oo -16,oo/17,oo hod. 16 dielní a 18 lektorov zo Slovenska a zahraničia

Štvrtok 22. 11. 2018:

9,oo – 17,oo hod. 16 dielní a 18 lektorov zo Slovenska a zahraničia

Piatok 23. 11. 2018:

dielňa nebude

LEKTORI a dielne:

1. Klauni v pohybe Mirka Zezulová, Praha, ČR
2. Ateliér fyzického herectva Veronika Vaculíková, Praha, ČR
3. Neverbálne historické divadlo Adrián Kobetič – absolvent PANu, SR
4. Žonglovanie Pavel Surový, SR / Michal Zamboj, SR
5. Hľadáme námety Natália Novotná, Žiar nad Hronom, SR
6. Maska Štefan Capko, Praha – HAMU, SR od 12 rokov
7. Základy pantomímy Miroslav Kasprzyk, L. Mikuláš, SR
8. Nový Cirkus akrobacia, performing Helena Škovierová, Martin Herian Bratislava, SR
9. Komické prvky, pohybová inšpirácia a divadelná súdržnosť Štefan Ferencz/Maike Jansen SR, D
10. Pohyb a hudba Eliška Kasprzyk, absolvent HAMU Praha, ČR
11. Herecká zložka míma Tomáš Kasprzyk, absolvent HAMU Praha, SR
12. Pantomíma – Telesný mimus Lukáš Simon, Praha, HAMU, SR
13. Herecká akce v pohybu Adam Halaš, Praha – HAMU, ČR
14. Herec (sa) musí hrať! Filip Hajduk, BB, aboslvent AU, SR
15. Improvizácia Dušan Kubáň, Poprad, SR
16. Reč tela Marica Harčaríková, absovent DAMU Praha, SR pre vedúcich súborov a učiteľov ZUŠ
Miro Kasprzyk
+421 905 244 259
mim.kasprzyk[a]gmail.com
www.kasprzyk.sk
Dom kultúry Liptovský Mikuláš
Stanislav Štofčík
Hollého 4
031 01 Liptovský Mikuláš
044 556 4014
+421 915 859 596
programy[a]dklm.sk
www.dklm.sk