Pocuvadlo 2010

Ako bolo na Letnom Divadelnom Tábore Počúvadlo 2010?

Letný Divadelný Tábor Počúvadlo je tábor plný detí od najmladších až po dospelákov, zábavy, makania na sebe, súťaží, dobrej nálady, ale aj žonglovania.

LDT sa dial v čase od 18. do 28. júla 2010. Bolo úžasne, skvelo, zábavne, zaujímavo, niekedy až vyčerpávajúco od toľkej práce na samom sebe. Tábora sa zúčastnilo celkom 71 detí vo veku od 6 do 18 rokov (vrátane :) ). Boli rozdelené do šiestich skupín podľa veku a po týchto skupinách sa zúčastňovali kvalitných tvorivých dielní. Prečítaj si viac o tábore od jeho účastníka Filipa Hajduka na stránke žonglovanie.sk

Natalia Novotna Natália Novotná, Mgr.: učiteľka literárno-dramatického odboru na ZUŠ v Žiari nad Hronom. Dlhé roky viedla hodiny dramatiky. Teraz však preberá úlohu hlavnej vedúcej tábora a vďaka nej sa tento tábor uskutočnuje. Miro Kasprzyk Miro Kasprzyk: profesionálny mím a dlhoročný inventár tábora. Počas jeho hodín pantomímy sa do základov alebo pokročilejších techník dostanú všetci účastníci. Zohráva režisérsku úlohu pri zostavovaní záverečného programu pre rodičov.
Tibor Trulik Tibor Trulík: profesionálny tanečník a člen banskobystrického Štúdia tanca. Ako prišieil prvýkrát na tábor, tak od tej doby chodí každý rok. Tanečné kreácie v súčastnom tanci sú stále niečo menej zvyčajné, ale určite upútajú všetkých rodičov. Katka Baksova Katka Baksova, Mgr.: učiteľka prvého stupňa v alternatívnej škole v Banskej Bystrici. V roku 2009 prišla pozrieť po prvý krát na tábor. V roku 2010 už prišla ako výpomoc tanečnej dielne. Jej práca s detmi mala veľmi dobré ohlasy nielen u tých najmenších vekových skupín.
Gabika Rajniakova Gabriela Rajniaková, Bc.: po skupinovej vedúcej sa z nej stal lektor dramatiky. Na tejto dielni deti absolvovali hry, ktoré maji za úlohu pomôcť pri tvorivosti dieťaťa. Dielňa samozrejme úzko spolupracovala pri tvorení záverečného predstavenia s tancom a pantomímou. Petra Kulichova Petra Kulichová, Mgr.: učiteľka ZŠ a učiteľka v ZUŠ, už niekoľko rokov vedie hodiny dramatiky. Na nich priviedli hravou formou deti k záverečnému predstaveniu. V predstaveniach sa snažili odzrkadlovať skutočné životné situácie, ktoré pri detoch nastávajú, no brali ich z toho veselšieho konca.
Helena Soboslayova Helena Soboslayová: výtvarníčka zo Žiaru nad Hronom. Na hodinách výtvarnej sa deti venovali vytváraniu najrôzjenších náramkov, náhrdelníkov, bábik a mnohých iných vecí. Najčastejšie používanými materiálmi boli látka, nite a kov. Miriam Barkley Miriam Barkley: naša kanadská priateľka. Mnohé roky navštevuje a podporuje tento tábor. Deti sa pri nej učia angličtinu alternatívnym spôsobom. Hrajú rôzne hry, spievajú pesničky, vytvárajú veci z drôtu a gorálok, alebo si len tak kreslia.
Pavel Surovy Pavel Surový: okrem klasického žonglovania mal pripravenú sériu psychomotorických hier, laná, švihadlá, jednoduché triky. Každý rok príde s niečim novým a ináč tomu nebolo ani teraz. Povrazolezectvo si vyskúšalo nejedno dieťa. Jozef Talostan Jozef Talostan: nebolo treba ani veľa presviedčania a tento skvelý kúzelník nás podctil svojou návštevou na dva dni plné zážitkov. Menšie kúzla naučil aj deti a v jeho prítomnosti sa deti naučili modelovať nejakého psíka, medvedíka, či žirafu z modelovacieho balóna.
Andrej Turcan Andrej Turčan, Mgr. Art.: režisér a zakladateľ LDT. Pred mnohými rokmi sa v jeho hlave zrodila myšlienka o tábore. Viedol prvé dielne, nadobúdal dalšie skúsenosti, ktoré posúva ďalej. Posledné roky sa chodí pozerať na prácu, ktorá po ňom ostala a stále nás posúva ďalej. Okrem jeho rád prinesie so sebou aj audio techniku a zorganizuje dielňu reči a rozprávania. Sona Luzinova Soňa Lužinová, Mgr.: v minulosti učiteľka v ZUŠ Banská Štiavnica a hlavná organizátorka tábora. Spoločne s Andrejom organizovali prvé tábory pre deti zo ZUŠiek. Dnes už pôsobí mimo územia Slovenska, ale vždy si nájde čas na stretnutie s ľudmi, ktorí tento tábor privedú k životu ešte dnes.
Erik Forgac Erik Forgáč, Bc.: vyštudoval liečebnú pedagogiku. Dnes už pracuje v jeho odbore, preto pre nepredvídavosť situácií si nemôže naplánovať celý tábor. S týmto človekom je každý deň jeden neuveriteľný zážitok. Množstvo zábavných hier pri ktorých sa nasmejú ako starší tak aj menší. Tomas Kasprzyk Tomáš Kasprzyk: od svojho malého veku sa zapájal do hodín na tábore. Teraz prebral úlohu audiovizuálneho nasnímania a spracovania. Stručne povedané natáčať na kameru a zostrihať prezentáciu. Aby aj rodičia presne videli čo sme robili. Veď všetci vieme, že príjemné video poteší každého.
Monika Liskova Monika Líšková, Ing.: už v roku 2009, kedy po prvý krát prišla na tábor prebrala úlohu vedúcej pre najmenšiu skupinu. Išlo jej to vynikajúco. Tento rok už vedela presne do čoho ide a spolu so zdravotníkom Vladom sa stali ako by desaťdňový náhradný rodičia pre najmladšiu skupinu v tábore. Pavlina Mikulickova Pavlína Mikuličková: študentka psychológie na bratislavskej UK. Na tábore sa zúčastnila po prvýkrát, dostala najpočetnejšiu druhú skupinu, ale dokázala sa s ňou vysporiadať. Na tábor priniesla aj obstojnu fotografickú techniku a vďaka nej budeme môcť spomínať na tábor prostredníctvom kvalitných fotografií.
Milos Javos Miloš Javoš, Ing.: člen Štúdia Kasprzyk už po niekoľký rok v rade je vedúcim jedenásťročných. Vypracoval sa na dobrého inštruktora. Hravo si poradí s náladami týchto čerstvých tínejdžerov. Daniela Szegho Daniela Szeghő, Mgr. Art.: členka Štátnej opery v Banskej Bystrici a učiteľka Súkromnej umeleckej školy v hre na violončello chodí na tábor "oddychovať". Už po niekoľký rok v rade sa stará o skupinku detí a je nápomocná pri mnohých aktivitách v tábore.
Alexandra Frajkorova Alexandra Frajkorová: študentka UK v Bratislave a členka pantomimického zoskupenia DETO. Nie je žiadnym nováčikom na tábore. Po jeho absolvovaní v radoch detí sa posledné roky dostáva na post vedúcej skupiny skoro najstarších. Maria Surova Mária Surová: na prvý tábor prišla ako návštevník oddychovať. Situácia si vyžiadala, že sa stala vedúcou najstaršej skupiny. Tejto úlohy sa zhostila ako odborník a poradila si aj s občasnými starosťami, ktoré jej skupina pripravovala.
Vlado Kralik Vlado Králik, Bc.: zdravotník pracujúci v záchranárskom stredisku na Strečne. Každoročne ukazuje svoje kvality rýchlim a profesionálnym prístupom. Popri ošetrovaní drobných zranení a vyťahovaní kliešťov je nápomocný pri najmenšej skupine.

Špeciálne poďakovanie patrí aj Ľubovi Lužinovi a Petrovi Ivaškovi, ktorí po mnohé roky prichádzaju na záverečné predstavenia letného divadelného tábora a dokumentujú ho po fotografickej a audiovizuálnej stránke.

A nakoniec veľké ďakujem Petrovi Spodniakovi, ktorý nám bez všetkého ráno, v deň vystúpenia, zapožičal javisko festivalu Sitno Blues.