Letný Divadelný Tábor na Počúvadle 2012!

Desať dní umenia, pohybu a zábavy sú úspešne za nami. Tu sú nejaké odkazy na ktorých nájdete viac informácií.

LDT 2012 - Skupinové tančeky (YouTube) LDT 2012 - Forgiho hymna (YouTube) LDT 2012 - Zábava vonku (YouTube)

Kto bol na LDT 2012?

Natalia Novotna Natália Novotná, Mgr.: učiteľka ZUŠ v Žiari nad Hronom a SZUŠ R. Tatára v Banskej Bystrici. Je hlavnou koordinátorkou tábora, na starosti (radosti) má všetkých a všetko kto prekročí prah táborovej školy. Miro Kasprzyk Miro Kasprzyk: profesionálny mím a dlhoročný inventár tábora. Pri hodinách pantomímy a tvorbe večerného programu je Miro ako ryba vo vode, alebo skôr ako na kajaku.
Filip Hajduk Filip Hajduk: študent AU v Banskej Bystrici. Po absolvovaní tábora ako účastník, neskôr inštruktor skupiny prichádza teraz do vôd lektora žonglérskej dielne, veru je sa na čo tešiť. Lenka Rajchmanova Lenka Rajchmanová: profesionálna tanečníčka Divadla Štúdia tanca v Banskej Bystrici. Venujem sa súčasnému tancu, a keď aj neviete, čo presne to je, sama to už svojím telom praktizujete. Súčasný tanec využíva všetko na čo si len spomieniete. Na tanečných dielňach sa budú venovať hlavne svojmu telu v polohách, ktoré nie sú zvyčajné.
Tomas Steidl Tomáš Šteidl, MgA.: pedagóg tvorivej dramatiky v ZUŠ ŽnH. Vyštudoval divadelné umenie a pedagogiku v Prahe. Minuloročné veľkolepé záverečné predstavenie bolo uskutočnené pod jeho režisérskou taktovkou, uvidíme čo vznikne tohto roku. Danka Turanska Danka Turanská, Mgr. Art.: čerstvo odpromovaná magistra umenia z banskobystrickej akadémie umenia bude pomáhať Tomášovi na hodinách dramatiky.
Alexandra Frajkorova Saška Frajkorová, Bc.: študentka UK v Bratislave a členka pantomimického zoskupenia DETO. Po druhý rok v rade bude viesť výtvarnú dielňu. Kostýmy použité na záverečnom predstavení vzídu práve z tejto dielne. Pavlina Mikulickova Pavlína Mikuličková, Mgr.: vyštudovaná psychologička na UK v Bratislave bude inštruktorkou a okrem toho na tábor vždy prinesie fototechniku a vďaka nej ostáva množstvo zachovaných zážitkov. Možno i tohto roku budú poobedné lekcie Samby.
Vika Musilova Viktória Musilová, Mgr.: vyštudovala pedagogiku na UMB v Banskej Bystrici a dnes učí detičky 1. stupňa na seneckej ZŠ. Vracia sa opäť do tábora, no tentokrát už nie ako účastník tvorivých dielní, ale ako inštruktor detskej skupiny. Monika Potokarova Monika Potokárová: účastníčka Festivalu PAN, vyštudovala konzervatórium v Bratislave a pokračovala na katedre nonverbálneho divadla pražskej HAMU. No od septembra bude študentka herectva na VŠMU v Bratislave. Bude zastávať funkciu inštruktorky.
Lukas Javos Lukáš Javoš: člen Štúdia Kasprzyk v Liptovskm Mikuáši, dlhoročný táborník prichádza na tábor oddychovať po pracovnom vytažení a pomedzi to všetko bude podávať pomocnú ruku kde len to bude možné. Tomas Kasprzyk Tomáš Kasprzyk: študent katedry nonverbálneho divadla pražskej HAMU. Tento rok bude všetko na tábore pod dohľadom objektívu jeho kamery aby bolo na čo spomínať i dlho po tábore. Tiež bude ako inštruktor dohliadať na jednu zo skupín.
Andrej Turcan Andrej Turčan, Mgr. Art.: režisér a spoluzakladateľ LDT. Pred mnohými rokmi sa v jeho hlave zrodila myšlienka letného divadelného tábora. Viedol prvé dielne, no dnes prichádza ako hosť a lektor krátkej dielne. Nechajme sa prekvapiť čo prinesie v lete. Erik Forgac Erik Forgáč, Bc.: vyštudoval liečebnú pedagogiku na UK v Bratislave. Pracuje v odbore a pre množstvo letných aktivít v práci sa zúčastňuje len na krátku dobu. Vždy je to ale skvelý čas, ktorý sa veľkými písmenami vpíše do táborovej kroniky.
Kuzelnik Talostan Jozef Talostan: kúzelník, ktorý určite príde. Jeho prítomnosť je zážitok v odhaľovaní jednoduchých trikov, ktorými Vás deti budú udivovať po tábore. Mirka Hlavacova Miroslava Hlaváčová, MUDr.: v minulosti už zachraňovala odreté kolená a zadrené triesky na tábore. Po dokončenom štúdiu sa vracia opäť zachraňovať. No dúfame, že nebudeme potrebovať jej medicínske zručnosti a využijeme ju pri iných táborových činnostiach.