LDT 2018 - Štiavnicke Bane

Náš tábor je každý rok zameraný na rozvíjanie detí v divadelných zručnostiach. Deti každý deň majú 5 dielní – dielňu tvorivej dramatiky, pantomímy, tanca, žonglovania a výtvarnú dielňu. V tomto roku sa chceme predovšetkým zamerať na rozvoj pohybovej stránky u budúcich hercov – preto kladieme dôraz na tanečnú a pantomimickú dielňu. Tieto dve dielne budú aj v našom záverečnom predstavení hlavnými zložkami. Celé táborové dianie a aj jeho záverečná divadelno – pohybová iscenácia bude na tému: Aké srdce, taká reč. Aká duša, taký život.Viac obrázkového a audiovizuálneho materiálu nájdete na facebookovej stránke LDT